Lăng tẩm

Lăng tẩm

Triều Nguyễn (1802-1945) là triều đại cuối cùng ở Việt Nam. Tổng cộng có 13 vị vua, nhưng chỉ có 7 vị có lăng tẩm là: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Đồng Khánh và Khải Định. 7 lăng mộ này nằm ở ngọn đồi phía tây nam Tử Cấm Thành.

Tuy nhiên, chỉ có lăng của vua Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh và Khải Định là những điểm đến du lịch chính. Theo ý kiến của vietnam.com thì lăng vua Minh Mạng là ấn tượng nhất, trữ tình nhất và cũng đáng tham quan nhất, sau đó mới đến lăng vua Tự Đức. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng kích chuột vào Lăng Minh Mạng, Lặng Tự Đức, và Lăng Khải Định Tất cả các lăng mộ đều được xây dựng trong suốt thời gian trị vì của vị vua mà lăng được đặt tên. Tượng và bia trong mỗi ngôi mộ đều được sắp đặt tuyệt đối theo luật Phong Thủy, hài hòa cân đối để tạo nên khung cảnh tự nhiên, nơi kiến trúc phản ánh quan điểm triết học của mỗi vị vua.

Những thành phần chung được kết cấu chặt chẽ trong các lăng tẩm bao gồm: tường, cổng Tam Quan, Bái Đình, Nhà Bia, tẩm điện, hồ ao, sảnh đường, vườn và cuối cùng là mộ. Không may, trong những năm tháng chiến tranh, phần lớn những đồ tạo tác kiệt xuất đã bị đánh cắp, số còn lại vẫn được trưng bày trong những viện bảo tàng nổi tiếng trên thế giới.